درباره ما

صاحب امتیاز سایت:

دکتر علیرضا صاغری

خدمات ارائه شده:

عرضه محصولات سالم و طبیعی

از جمله پوشاک نخی و بدون رنگ شیمیایی

گوهرهای اصل و با خواص متنوع

و مواد غذایی سالم

ملزومات سالم حمام و…

در این مجموعه رویکرد ما حفظ سلامت جامعه و کمک به ترویج فرهنگ سلامت زیستن است

گوهرهای برگزیده
سنگ های با خواص درمانی متفاوت
  • سنگ های با خواص درمانی متفاوت
الیاف طبیعی
لباس های نخی با رنگ طبیعی
  • لباس های نخی با رنگ طبیعی