انگشتر زنانه دُر (18)

انگشتر مردانه دُر (17)

دستبند دُر (5)

گردنبند دُر (6)

گوشواره دُر (1)