انگشتر زنانه دُر (4)

انگشتر مردانه دُر (6)

دستبند دُر (6)

گردنبند دُر (2)

گوشواره دُر (1)