انگشتر جید (5)

بند عینک جید (1)

دستبند جید (14)

رومانتویی جید (2)

ساعت جید (2)

گردنبند جید (8)

گوشواره جید (1)