تماس با ما:

۰۵۱۳۸۴۵۱۷۵۴

شماره مدیر مجموعه برای ثبت شکایات و انتقادات

۰۹۱۵۷۰۰۵۳۱۳

هماهنگی ۰۹۰۲۷۳۰۷۷۶۴

آدرس روزی پاک

مشهد

خراسان رضوی مشهد محله نامجو، خیابان نامجو ۸، پلاک ۵۳

واحد تحویل به پست: دلاوران ۲۰ انتهای شهیدعارفی ۲

۳۸۲۱۷۵۳۵