تماس با ما:

   ۰۵۱۳۳۵۷۳۶۲۵  تلفن ثابت

شماره مدیر مجموعه برای ثبت شکایات و انتقادات

۰۹۱۵۷۰۰۵۳۱۳

هماهنگی ۰۹۰۲۷۳۰۷۷۶۴

آدرس خراسان رضوی، شهرستان : مشهد، بخش : احمد آباد، روستا: سرجام، روستا: ناحیه صنعتی امان آباد، جاده قدیم مشهد – نیشابور، خیابان تلاش ۴، پلاک: ۰٫۰، (قطعه ۳چپ)، طبقه: همکف، روزی پاک

مشهد

۰۵۱۳۳۵۷۳۶۲۵تلفن ثابت