جاکلیدی مروارید (1)

انگشتر زنانه مروارید (1)

گردنبند مروارید (22)

گوشواره مروارید (10)

دستبند مروارید (26)

ساعت مروارید (3)

گیره روسری مروارید (2)