همه لباس ها ارسال رایگان هستند. حتی اگر یک عدد باشه

و هر سفارشی که داخلش یک بسته لباس هم باشه اون سفارش ارسالش رایگان می شه

یعنی اگر ده قلم غیر از لباس سفارش بدید و یک دونه لباس هم تو اون سفارش باشه کلش ارسالش رایگانه!