مضرات شرف الشمس

مضرات شرف الشمس و خواص آن با دلایل محکم و علمی

🔶چند نکته بسیار مهم در مورد شرف الشمس🔶 ⚜نکته اول 🔴منبع آن از همه کسانی که ارادت سفت و سختی به شرف الشمس دارند و آن را توصیه ای از اهلبی...

ادامه مطلب