مجهز به کارشناس گوهرشناسی (دکترای جمولوژی)
دارای کارشناسان گوهردرمانی (دکترای جم تراپی) جهت مشاوره انتخاب گوهر متناسب با نیاز شمادارای چندین کارگاه تخصصی تولید و تراش گوهرها
ارائه چندین هزار تنوع در کار

xcx

مقالات مرتبط با گوهرها